Våre eiendommer

Gladengveien 3

Komplett bilanlegg. Kontorlokaler. Butikk/lager

Leietakere:

RøhneSelmer AS Driv Norge AS Selmer Eiendom AS

Elin Hofsten Daglig leder