Våre eiendommer

Caspar Stormsvei 19

Flerbruksanlegg.

Bygget har bilverksted, vaskehaller, lager, kontor og butikklokaler.

Leietakere:

Oslo OppmålingBekken & Strøm ASAB Matteservice ASSkogli Biloppretting AS

Elin Hofsten Daglig leder