Våre eiendommer

Stanseveien 10 og 12

RøhneSelmer AS og Holtan Last er brukere av byggene våre i Stanseveien 10 og 12.

RøhneSelmer ASHoltan Last AS