Prosjekter

Locus Ensjø - 206 leiligheter

I hjertet av Ensjø bygger vi 206 leiligheter fordelt over 4 flotte bygg, med salgsstart høsten 2019. 

Gå til www.locusensjø.no for å finne mer informasjon.

 

Fredrik Selmer Adm. direktør
Elin Hofsten Daglig leder